Bán bản vẽ thiết kế nhà phố 5 x 20m 3 tầng mái thái

4,900,000 

Bán bản vẽ thiết kế nhà phố 5 x 20m 3 tầng mái thái

4,900,000