Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 150 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-83%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 12*12 MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 144 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-84%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-92%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-93%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-84%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ SÂN VƯỜN 2 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 180 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-92%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 5 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 144 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 150 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-92%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2