Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-88%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-92%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-92%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ MẪU NHÀ PHỐ ĐẸP 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 250 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: m2

-81%
4,900,000 

Diện Tích: 133 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 170 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 64 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 70 m2

-83%
4,900,000 

Diện Tích: 75 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-83%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 110 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 75 m2

-85%
4,900,000 

Diện Tích: 77 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 88 m2

-85%
4,900,000 

Diện Tích: 80 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 92 m2

-83%
4,900,000 

Diện Tích: 390 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 130 m2