Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

-69%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ CẤP 4

BÁN BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 60 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

Diện Tích: 200 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 250 m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 75 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 91 m2

-67%
4,900,000 

Diện Tích: 136 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-67%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 110 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 117 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 131 m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 108 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 116 m2

-62%
4,900,000 

Diện Tích: 68 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 72 m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 82 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 110 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-59%
4,900,000 

Diện Tích: 98 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2