Hiển thị tất cả 4 kết quả

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2