Bán bản vẽ tìm mẫu nhà cấp 4 tại Biên Hòa

4,900,000 

Bán bản vẽ tìm mẫu nhà cấp 4 tại Biên Hòa như trên đầy đủ thành phần hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

Bản vẽ thiết kế kiến trúc

Bản vẽ thiết kế kết cấu

Bản vẽ thiết kế Điện Nước

Gía bộ hồ sơ này là 8000000

Bán bản vẽ tìm mẫu nhà cấp 4 tại Biên Hòa

4,900,000