Bán Bản Vẽ Thiết Kế Kiểu Nhà Nóc Thái Năm 2021 tại Đồng Nai

4,900,000 

Bán Bản Vẽ Thiết Kế Kiểu Nhà Nóc Thái Năm 2021 tại Đồng Nai như trên bao gồm :

  • Bản vẽ thiết kế kiến trúc
  • Bản vẽ thiết kế kết cấu
  • Bản vẽ thiết kế Điện Nước

Gía bộ hồ sơ này là 10000000

Bán Bản Vẽ Thiết Kế Kiểu Nhà Nóc Thái Năm 2021 tại Đồng Nai

4,900,000