Bán bản vẽ mẫu nhà cấp bốn đẹp rẻ mái bằng có 2 phòng ngủ Biên Hòa

4,900,000 

Bán bản vẽ mẫu nhà cấp 4 đẹp rẻ mái bằng có 2 phòng ngủ  như trên đầy đủ thành phần hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

Bàn vẽ thiết kế kiến trúc

Bản vẽ thiết kế kết cấu

Bản vẽ thiết kế Điện Nước

Gía bộ hồ sơ này là 7000000

Bán bản vẽ mẫu nhà cấp bốn đẹp rẻ mái bằng có 2 phòng ngủ Biên Hòa

4,900,000