Hiển thị 1–12 của 143 kết quả

-69%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ CẤP 4

BÁN BẢN VẼ NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 60 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

Diện Tích: 200 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 250 m2

-88%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 150 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 75 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 91 m2

-83%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 12*12 MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 144 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 200 m2

-84%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-92%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 150 m2

-93%

BẢN VẼ THIẾT KẾ BIỆT THỰ

BÁN BẢN VẼ BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2